Sparen afbeelding

Sparen

Als u een financiële reserve wilt opbouwen, zijn daarvoor verschillende mogelijkheden. U kunt kiezen voor een bepaalde spaarvorm, een lijfrenteverzekering of gaan banksparen. Wat voor u de beste vorm is, hangt af van uw spaardoel, uw bereidheid risico’s te lopen en uw financiële mogelijkheden. Wij adviseren u hier graag over.

Spaarrekening

Sparen is een veilige en zekere manier om een reserve op te bouwen. U stort geld op een spaarrekening en ontvangt rente over het spaartegoed. U kunt kiezen voor een eenmalige storting of voor regelmatige inleg.

Sparen zonder beperkende voorwaarden

Als u spaart zonder beperkende voorwaarden, kunt u geld inleggen en opnemen en wanneer u wilt en zoveel u wilt. Dat is een voordeel. Maar daar staat tegenover dat de rente op dit moment nul of vrijwel nul is. Voor bedragen van meer dan 100.000 euro is de situatie nog slechter: u betaalt dan rente in plaats van rente te ontvangen. Voor lange termijn doelen kunt u daarom ook naar andere vormen van vermogensopbouw kijken. Wel is sparen zonder beperkende voorwaarden een geschikte manier om een buffer te creëren voor onvoorziene uitgaven.

Sparen met beperkende voorwaarden

Voor sommige spaarrekeningen gelden beperkende voorwaarden, bijvoorbeeld:

 • U moet als eerste storting een minimum bedrag inleggen.
 • Uw tegoed moet een bepaald minimum bereikt hebben om in aanmerking te komen voor een hogere rente.
 • Het bedrag dat u maandelijks vrij kunt opnemen is gemaximeerd. Als u meer opneemt, betaalt u daarvoor.

Een spaarrekening met beperkende voorwaarden biedt vaak een wat hogere rente of bijvoorbeeld een bonusrente. Dit is geschikt voor spaardoelen die wat verder in de toekomst liggen.

Spaardeposito

Een spaardeposito is een spaarrekening waarbij u uw geld voor een langere tijd vastzet, tussen de één en de tien jaar. De rente kan hoger zijn dan die op een gewone spaarrekening, maar dat hoeft niet. Wij gaan graag na wat een spaardeposito u oplevert. De rente over spaarproducten is de laatste jaren erg laag. Wij adviseren u over de vraag wat u nog meer met uw spaargeld kunt doen om er meer voordeel uit te halen.

Belasting betalen

U betaalt belasting over uw vermogen. Uw vermogen is de waarde van uw bezittingen min uw schulden. Als u alleenstaand bent, is de eerste 57.000 euro belastingvrij, voor fiscale partners is dat 114.000 euro. 

De Belastingdienst gaat ervan uit dat u met uw vermogen een bepaald rendement behaalt. Alleen over dat rendement betaalt u belasting. Een probleem was dat er altijd gerekend werd met een fictief rendement. Maar spaarders kregen de afgelopen jaren slechts heel weinig of geen rente op hun spaargeld. Soms was er zelfs sprake van negatieve rente. Van rendement was dus überhaupt geen sprake. De Hoge Raad bepaalde op 24 december 2021 dan ook dat de belastingberekening moest worden gewijzigd. Door problemen bij de Belastingdienst gaat dit tot 2026 duren. Tot die tijd zijn er tijdelijke regels.

Uw vermogen wordt voorlopig verdeeld in 3 groepen: spaargeld, overige bezittingen en schulden. Voor elk van deze groepen is een eigen fictief rendement bepaald. Voor sparen is dat op dit moment op 0%, voor beleggen 5,53% en voor schulden 2,46%. De bedragen die uit die berekening komen, zijn de grondslag voor belastringheffing. In 2023 betaalt u over die grondslag 32% belasting.

Banksparen

Banksparen is gericht op de lange termijn en gekoppeld aan een bepaald doel, bijvoorbeeld de aflossing van de hypotheek (bij hypotheken van vóór 1 januari 2013) of om pensioeninkomsten aan te vullen. U spaart op een speciale, geblokkeerde rekening: de bankspaarrekening. Het spaartegoed staat lange tijd vast, u kunt dus niet op elk moment geld opnemen. Over het gespaarde vermogen betaalt u geen belasting. Als u spaart voor uw pensioen en uit het opgebouwde kapitaal uitkeringen ontvangt, betaalt u daar wel belasting over.

Voordelen

 • Lagere kosten dan bij een lijfrente.
 • De premie is onder voorwaarden aftrekbaar.
 • U spaart belastingvrij.
 • U kunt ook instappen als u al wat ouder bent.
 • Als u overlijdt, gaat het geld naar uw nabestaanden.

Nadelen

 • U kunt tussentijds niet over uw spaargeld beschikken.
 • U ontvangt maximaal 20 jaar een uitkering.
 • De opbrengst is niet gegarandeerd.

Lijfrente

Met een lijfrenteverzekering betaalt u iedere maand een premie die voor u wordt belegd. Zo bouwt u een kapitaal op, waarmee u aan het eind van de looptijd een lijfrente koopt en periodieke uitkeringen ontvangt. Over het gespaarde vermogen betaalt u geen belasting. Als de lijfrente tot uitkering komt, betaalt u wel belasting over de uitkeringen.

Voordelen

 • De premie is onder voorwaarden aftrekbaar.
 • U spaart belastingvrij.
 • U kunt ook kiezen voor een gegarandeerde opbrengst.
 • Levenslange uitkering mogelijk.

Nadelen

 • U kunt tussentijds niet over uw spaargeld beschikken.
 • De kosten die zijn verbonden aan een lijfrenteverzekering liggen vaak wat hoger dan de kosten bij banksparen.
 • Als u overlijdt krijgen uw nabestaanden niets, tenzij u daarvoor een speciale regeling treft.

Gerelateerde pagina’s