Belastingplan 2022: wat verandert er?

Inkomstenbelasting:. Loonbelasting/premie volksverzekeringen daalt in de eerste schijf (tot  69.398 euro) lichtjes van 37,1 procent in 2021 naar 37,07 procent in 2022. Voor AOW’ers gaat het van 19,2 naar 19,17 procent in de eerste schijf. Het tarief in de tweede schijf (49,5 procent) verandert niet.

Vermogensbelasting: Per 1 januari 2021 is de vrijstelling in box 3 naar 50.000 euro verhoogd en stijgt het tarief naar 31 procent. Die vrijstelling gaat volgend jaar naar 50.650 euro, het tarief blijft hetzelfde. 

Heffingskortingen:. 
De algemene heffingskorting en de arbeidskorting zijn inkomensafhankelijke kortingen. Als u meer dan 21.000 euro verdient, worden deze kortingen voor u in 2022 lager.

  • algemene heffingskorting ís maximaal 2.874 euro, voor AOW’ers 1.487 euro
  • arbeidskorting is maximaal 4.260 euro en voor AOW’ers 2.204 euro

Aftrekposten: Per 1 januari 2022 wordt het maximale belastingpercentage waartegen u de hypotheekrente mag aftrekken, verlaagd van 43 naar 40 procent. Dat percentage gaat in 2023 verder omlaag naar 37,05 procent. U heeft last van deze verandering als uw inkomen hoger is dan 69.398 euro.

Schenkbelasting: De vrijstellingen van schenkbelasting waren voor 2021 (tijdelijk) verhoogd met 1.000 euro. De gedachte was dat familie en particuliere schenkers een noodlijdende persoon kunnen helpen om de coronacrisis door te komen. Per 1 januari 2022 worden de vrijstellingen weer verlaagd met 1.000 euro.